Kapittel 4

4

1 Så ble Jesus ledet opp av Ånden inn i villmarken for å bli fristet av djevelen.

2 Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han etterpå en sulten.

3 Og da fristeren kom til ham, sa han, Hvis du er Guds sønn, kommander at disse steinene skal bli gjort til brød.

4 Men han svarte og sa, Det er skrevet, Mann/Mennesker skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn.

5 Så tok djevelen han opp inn til den hellige byen, og satte ham på mønet på tempelet,

6 Og sa til ham, Hvis du er Guds sønn, kast deg selv ned: for det er skrevet, Han skal gi engler ansvaret angående deg: og i deres hender skal de bære deg opp, så du ikke skal slå foten din mot en stein. 

7 Jesus sa til ham, Det er skrevet igjen, Du skal ikke friste Herren din Gud.

8 Igjen, tok djevelen ham opp til et veldig høyt fjell, og viste ham alle verdens kongeriker, og deres herlighet;

9 Og sa til ham, Alle disse tingene vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.

10 Da sa Jesus til ham, Kom deg bak meg, Satan: for det er skrevet, Du skal tilbe Herren din Gud, og bare ham skal du tjene.

11 Så forlot djevelen ham, og, se, engler kom og tjente ham.

12 Nå da Jesus hadde hørt at John hadde blitt kastet i fengsel, forlot han og dro han fra Galilea;

13 Og  idet han forlot Nasareth, kom han og ble værende i Capernaum, som er på kysten, i grensen av Zabulon og Nephthalim:

14 Så det skulle bli oppfylt det som var blitt sagt av profeten Esaias, som sa,

15 Landet Zabulon,  og Nephthalim´s land, ved sjøens vei, forbi Jordan, Hedningenes Galilea.

16 Folket som satt i mørket så et stort lys; og til dem som satt i regionen og dødens skygge er lyset spiret fram.

17 Fra den tiden begynte Jesus å forkynne, og å si, Angre; for himmelens kongerike er i hende.

18 Og Jesus, da han gikk ved Galilea-sjøen, så han to brødre, Simon kalt Peter, og Andrew hans bror, som kastet et garn i sjøen: for de var fiskere.

19 Og han sa til dem; Følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.

20 Og de forlot garnene sine med det samme, og fulgte ham.

21 Og mens han fortsatte fra der, så han to andre brødre, James, Zebedee´s sønn, og John, broren hans,  i et skip med Zebedee faren deres, som bøtte garn; og kalte på dem.

22 Og de forlot øyeblikkelig skipet og faren deres, og fulgte ham.

23 Og Jesus dro over hele Galilee, lærte dem i deres synagoger, og forkynte kongerikets evangelium, og helbredet alle slags former for sykdom blant folket.

24 Og hans berømmelse gikk igjennom hele Syria: og de bragte til ham alle syke folk som var rammet av ulike sykdommer og lidelser, og de som var besatt av djevler, og de som var månesyk, og de som var spedalsk; og han helbredet dem.

25 Og store masser av folk fulgte ham der fra Galilee, og fra Decapolis, og fra Jerusalem, og fra Judæa, og fra bortenfor Jordan.

Kapittel 3

3

1 I de dagene kom døperen John, prekende i Judæas villmark,

2 Og sa, Angre dere, for himmelens kongedømme er i hende.

3 For dette er han som det ble snakket om av profeten Esaias, som sa, Stemmen til en som skriker i villmarken, Forbered dere Herrens vei, gjør Hans stier rette.

4 Og den samme John hadde klær av kamelhår , og et lærbelte rundt hoftene; og maten hans var gresshopper og villhonning.

5 Så dro Jerusalem ut til ham, og hele Judæa, og alle regionene rundt Jordan,

6 Og ble døpt av ham i Jordan, og tilsto sine synder.

7 Men da han så mange av Fariseerne og Saddukeerne kom til hans dåp, sa han til dem, Å generasjon av huggormer, hvem har advart dere fra harmen som skal komme?

8 Bring derfor fram frukt som er passende til anger:

9 Og tenk ikke på å si dere imellom, Vi har Abraham til vår far: for jeg sier til dere, at Gud er i stand til å reise opp barn til Abraham fra disse steinene.

10 Og nå er øksa også lagt ved roten av trærne, derfor blir hver tre som ikke bringer fram god frukt hugget ned, og kastet i ilden.  

11 Jeg døper dere faktisk med vann til anger: men han som kommer etter meg er mektigere enn meg, hvis sko jeg ikke er verdig å ha på meg: han skal døpe dere med den Hellige Ånd og med ild:

12 Hvis vifte er i hånden, og han vil grundig rense gulvet sitt, og samle hveten inn i lageret, men han vil brenne opp skallet med uslokkelig ild.

13 Da kommer Jesus fra Galilea til John, for å bli døpt av ham.

14 Men John forbød ham og sa, Jeg har bruk for å bli døpt av deg, også kommer du til meg?

15 Og Jesus svarte og sa til ham, La det være slik nå; for slik sømmer det seg for oss å oppfylle all rettferdighet. Da lot ham han.

16 Og Jesus, da han ble døpt, dro rett opp av vannet : og se, himlene ble åpnet mot ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due, og lyse på ham:

17 Og se en stemme fra himmelen, som sa, Dette er min elskede Sønn, som jeg er godt fornøyd med.

Kapittel 2

2

1 Nå når Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herods dager, se, der kom vise menn fra øst til Jerusalem,

2 og sa, Hvor er han som er født til konge over Jødene? For vi har sett stjernen hans i øst. og kommer for å tilbe ham.

3 Da kong Herod hadde hørt disse tingene, ble han bekymret, og hele Jerusalem med ham.

4 Og da han hadde samlet alle folkets overprester og skriftlærde(disse var juridiske skrivere som var ansatt for å skrive skriftlige referat og lage kopier av dokumenter for hand før kopimaskin og trykkpresse ble brukt) , krevde ham av dem (å få vite?) hvor Kristus skulle bli født.

5 Og de sa til ham; I Bethlehem i Judæa, for slik er det skrevet ved profeten,

6 Og du Bethlehem, i landet Juda, er ikke den minste av prinsene i Juda; for fra deg skal det komme en Guvernør, som skal styre mitt folk Israel.

7 Da spurte Herod ut de vise menn iherdig om når stjernen kom fram.

8 Og han sendte dem til Bethlehem, og sa; gå og let iherdig etter det unge barnet; og når dere har funnet ham, gi meg beskjed igjen, så jeg også kan komme å tilbe ham.

9 Da de hadde hørt kongen, forlot de; og, se, stjernen, som de så i øst, dro foran dem, til den kom fram og stod over der hvor det unge barnet var.

10 Da de så stjernen, gledet de seg med stadig økende glede.

11 Og da de kom inn i huset, så de det unge barnet med Mary, hans mor, og falt ned, og tilbad ham: og da de hadde åpnet skattene sine, gav de gaver til ham; gull, røkelse og myrra.

12 Og de ble advart av Gud i en drøm om at de skulle ikke dra tilbake til Herod, de forlot og dro inn til deres eget land en annen vei.

13 Og da de dro, se, Guds engel viste seg for Josef i en drøm, og sa, Stå opp, og ta det unge barnet og hans mor, og flykt til Egypt, og bli dere der til jeg sier ifra: for Herod vil lete etter det unge barnet for å ødelegge ham.

14 Og da han sto opp, tok han det unge barnet og hans mor om natten, og dro til Egypt:

15 Og var der til Herods død: slik at det skulle bli oppfylt det som var sagt av Herren ved profeten, som sa, Ut av Egypt har jeg kalt min sønn.

16 Da Herod så at han var blitt gjort narr av av de vise menn, ble han økende harm, og sendte ut, og slo (drepte) alle barna som var i Bethlehem, og i alle dens kyster, fra to år og under, etter tiden som han flittig hadde undersøkt om de vise menn.

17 Da ble det oppfylt, det som var blitt sagt av profeten Jeremia;

18 I Rama ble det hørt en stemme, jammer, og gråt og stor sørging, Rachel gråtende for sine barn, og ville ikke bli trøstet, for de er ikke lenger.

19 Men da Herod var dø, se, en Herrens engel viste seg i en drøm for Josef i Egypt,

20 Og ha sa: Stå opp, ta det unge barnet og hans mor, og gå inn i Israels land: for de er døde, de som ville ta livet av det unge barnet. 

21 Og han stod opp, og tok det unge barnet og hans mor, og kom inn i Israels land.

22 Men da han hørte at Archelaus regjerte i Judæa, i sin fars sted, var han redd for å gå dit,  til tross for at han ble advart av Gud i en drøm, snudde han til side inn til deler av Galilea:

23 Og han kom og ble værende i en by kalt Nazareth: slik at det ble oppfylt det som er sagt av profetene, Han skal bli kalt en Nazareer.  

Kapittel 1

1 Jesus Christ, Davids sønn, sønn av Abraham´s generasjonsbok. 

2 Abraham fikk Isaac; og Isaac fikk Jacob; og Jacob fikk Judas og hans søsken;

3 Og Judas fikk Phares og Sarah av Thamar: og Phares fikk Esrom; og Esrom fikk Aram;

4 Og Aram fikk Aminadab; og Aminadab fikk Naasson; og Naasson fikk Salmon;

5 Og Salmon fikk Booz av Rachab; og Booz fikk Obed av Ruth; og Obed fikk Jesse;

6 Og Jesse fikk David kongen, og David kongen fikk Solomon av henne som hadde vært kona til Urias;

7 Og Solomon fikk Roboam; og Roboam fikk Abia; og Abia fikk Asa;

8 Og Asa fikk Josaphat; og Josaphat fikk Joram; og Joram fikk Ozias;

9 Og Ozias fikk Joatham; og Joatham fikk Achaz; og Achaz fikk Ezekias;

10 Og Ezekias fikk Manasses; og Manasses fikk Amon; og Amon fikk Josias;

11 Og Josias fikk Jechonias og hans søsken, på den tiden de ble tatt avgårde til Babylon:

12 Og etter de var bragt til Babylon, fikk Jechonias Salathiel; og Salathiel fikk Zorobabel;

13 Og Zorobabelfikk Abiud; og Abiud fikk Eliakim; og Eliakim fikk Azor;

14 Og Azor fikk Sadoc; og Sadoc fikk Achim; og Achim fikk Eliud;

15 Og Eliud fikk Eleazar; og Eleazar fikk Matthan; og Matthan fikk Jacob;

16 Og Jacob fikk Joseph, ektemannen til Mary; som Jesus var født av, som kalles Christ.

17 Så alle generasjonene fra Abraham til David er fjorten generasjoner; og fra David til bortførelsen inn til Babylon er fjorten generasjoner; og fra bortførelsen inn til Babylon til Christ er fjorten generasjoner.

18 Nå var fødselen til Jesus Christ på dette viset: Når da hans mor Mary var forlovet med Joseph, før de kom sammen, var hun blitt med barn av Den Hellige Ånd.

19 Da Joseph hennes ektemann, var bare en mann, og ikke var villig til å gjøre henne til et offentlig eksempel, ble han minned om å sette henne bort i skjul.

20 Men da Joseph tenkte på disse tingene, se, en Herrens engel viste seg for ham i en drøm, og sa, Joseph, du sønn av David, vær ikke redd for å ta til deg Mary din kone: for det som er unnfanget i henne er av Den Hellige Ånd.

21 Og hun skal bringe frem en sønn, og du skal kalle ham JESUS: for han skal redde sitt folk fra deres synder.

22 Nå alt dette var gjort, for at det skulle bi oppfyllt som var talt av Herren ved profeten, som sa,

23 Se, en jomfru skal bli med barn, og skal bringe frem en sønn, og de skal kalle ham Emmanuel, som oversatt blir, Gud med oss.

24 Så da Joseph ble reist opp fra søvnen, gjorde han som engelen hadde befalt ham, og tok sin kone til seg:

25 Og kjente henne ikke fram til hun hadde bragt fram hennes førstefødte sønn: og han kalte ham JESUS. 

(Å «kjenne» her betyr å ha samleie med)