Kapittel 1

1 Jesus Christ, Davids sønn, sønn av Abraham´s generasjonsbok. 

2 Abraham fikk Isaac; og Isaac fikk Jacob; og Jacob fikk Judas og hans søsken;

3 Og Judas fikk Phares og Sarah av Thamar: og Phares fikk Esrom; og Esrom fikk Aram;

4 Og Aram fikk Aminadab; og Aminadab fikk Naasson; og Naasson fikk Salmon;

5 Og Salmon fikk Booz av Rachab; og Booz fikk Obed av Ruth; og Obed fikk Jesse;

6 Og Jesse fikk David kongen, og David kongen fikk Solomon av henne som hadde vært kona til Urias;

7 Og Solomon fikk Roboam; og Roboam fikk Abia; og Abia fikk Asa;

8 Og Asa fikk Josaphat; og Josaphat fikk Joram; og Joram fikk Ozias;

9 Og Ozias fikk Joatham; og Joatham fikk Achaz; og Achaz fikk Ezekias;

10 Og Ezekias fikk Manasses; og Manasses fikk Amon; og Amon fikk Josias;

11 Og Josias fikk Jechonias og hans søsken, på den tiden de ble tatt avgårde til Babylon:

12 Og etter de var bragt til Babylon, fikk Jechonias Salathiel; og Salathiel fikk Zorobabel;

13 Og Zorobabelfikk Abiud; og Abiud fikk Eliakim; og Eliakim fikk Azor;

14 Og Azor fikk Sadoc; og Sadoc fikk Achim; og Achim fikk Eliud;

15 Og Eliud fikk Eleazar; og Eleazar fikk Matthan; og Matthan fikk Jacob;

16 Og Jacob fikk Joseph, ektemannen til Mary; som Jesus var født av, som kalles Christ.

17 Så alle generasjonene fra Abraham til David er fjorten generasjoner; og fra David til bortførelsen inn til Babylon er fjorten generasjoner; og fra bortførelsen inn til Babylon til Christ er fjorten generasjoner.

18 Nå var fødselen til Jesus Christ på dette viset: Når da hans mor Mary var forlovet med Joseph, før de kom sammen, var hun blitt med barn av Den Hellige Ånd.

19 Da Joseph hennes ektemann, var bare en mann, og ikke var villig til å gjøre henne til et offentlig eksempel, ble han minned om å sette henne bort i skjul.

20 Men da Joseph tenkte på disse tingene, se, en Herrens engel viste seg for ham i en drøm, og sa, Joseph, du sønn av David, vær ikke redd for å ta til deg Mary din kone: for det som er unnfanget i henne er av Den Hellige Ånd.

21 Og hun skal bringe frem en sønn, og du skal kalle ham JESUS: for han skal redde sitt folk fra deres synder.

22 Nå alt dette var gjort, for at det skulle bi oppfyllt som var talt av Herren ved profeten, som sa,

23 Se, en jomfru skal bli med barn, og skal bringe frem en sønn, og de skal kalle ham Emmanuel, som oversatt blir, Gud med oss.

24 Så da Joseph ble reist opp fra søvnen, gjorde han som engelen hadde befalt ham, og tok sin kone til seg:

25 Og kjente henne ikke fram til hun hadde bragt fram hennes førstefødte sønn: og han kalte ham JESUS. 

(Å «kjenne» her betyr å ha samleie med)